Omdat het gaat om wie je bent

Welkom bij QuaFocus!

‘ To teach someone is to touch a life forever ‘

QuaFocus, ontstaan uit QuaZijn, is gericht op het verbeteren van communicatieve vaardigheden ten behoeve van het doen van (zelf-)reflectie bij professionele Zorgverleners -al of niet in opleiding- (Supervisie, Supervisie op Supervisie, zoals aan Opleiders van Verpleegkundig Specialisten), het oprecht en aandachtig aangaan van een helende innerlijke dialoog (cursus Focusing) en het tot stand brengen van empatische communicatie tussen mantelzorger en zorgvrager ( presentaties voor o.a. Alzheimercafe’s over het omgaan met mensen met dementie).

Uitgangspunten:

  • Een goede zelfhantering is je belangrijkste instrument
  • Werk aan jeZelf, een ander kan het niet voor je doen
  • Alles is materiaal
  • Iets, of iemand anders, verandert mogelijk als jij de dingen anders benadert
  • Een succesvolle interactie vereist een flexibele inzet van jouw vaardigheden
  • Je komt in je kracht als je ‘Ja maar…’ omzet in ‘Ja, en dan ?’
  • Eigen-Wijsheid is te vinden in je lijf. Een kwestie van aandachtig luisteren

We werken samen vanuit
Hoofd    : Kennis, Visie, en Helderheid
Hart       : Passie, Inspiratie, Toewijding en Betrokkenheid
Handen : Kunde, Vaardigheden en Praktische Toepasselijkheid