Omdat het gaat om wie je bent

Supervisie binnen agogische beroepen

Momenteel verzorg ik Supervisie op Supervisie (S.O.S.) voor opleiders van de Opleiding tot Verpleegkundig Specialist in Utrecht.
Zij geven supervisie aan hun studenten en bekwamen zich in die rol door Supervisie op Supervisie van mij te krijgen.

Supervisie is een vorm van begeleid leren, waarbij het er om gaat dat de supervisant door terug te kijken (reflecteren) op het eigen handelen zich van de motieven van dat handelen bewust wordt en, door inzicht te krijgen hoe iets bij hem/haar werkt, in staat is tot het verwerven van (nieuwe) vaardigheden, waardoor hij / zij optimaler kan functioneren.

Supervisie kent een grondstructuur:

 • er bestaat een directe verbinding tussen leersituatie(supervisie) en werksituatie; in de werksituatie dient de supervisant zijn beroep/functie relatief zelfstandig uit te oefenen;
 • er is een regelmatige opeenvolging van werksituatie en leersituatie (frequentie in supervisie-bijeenkomsten);
 • er zijn bepaalde minima of maxima met betrekking tot het aantal bijeenkomsten, tijdsduur per bijeenkomst, frequentie en aantal deelnemers.

Het beroep waarover wordt gesuperviseerd dient een agogisch beroep te zijn, waarbij het direkte contact met mensen een wezenlijk onderdeel is van het werk en waar de beroepsaktiviteit methodisch uitgevoerd kan en moet worden.

De supervisant en de leerdoelen

Leerdoelen in supervisie zijn gericht op de integratie van je functioneren als persoon binnen je beroep en/of functie, binnen je werksituatie. Het gaat daarbij om het bewerken van beroepsmatige, functionele en persoonlijke vaardigheden.
Naast dat het goed is dat je weet wat je van supervisie kunt verwachten is het ook goed om te weten wat je eruit wilt halen. Ik vind het zelf een voldoende uitgangspunt om in het begin een algemeen doel te stellen waarom je in supervisie gaat. Specifiekere doelen ontstaan tijdens de supervisie. Het zijn steeds de ervaringen van de supervisant die uitgangspunt zijn voor een gesprek.

Vormen en werkwijze

 • individuele supervisie (één supervisant) 1 – 1½ uur per zitting
 • triadische supervisie (twee supervisanten) 1½ – 2 uur per zitting.
 • groepssupervisie ( maximaal 4 supervisanten) 2 ½ uur per zitting.
 • een supervisietraject beslaat 10 zittingen
 • de supervisant levert voor elke zitting een casus aan
 • de supervisant schrijft na elk gesprek een reflectieverslag
 • een nieuwe casus en reflectieverslag worden aan supervisor opgestuurd
 • een click-evaluatie na drie keer
 • een tussen- en eindevaluatie

Bij aanvang van de supervisie worden afspraken d.m.v. een overeenkomst geregeld.