Omdat het gaat om wie je bent

De presentatie Ga je voor je Gelijk of voor Geluk?

Introductie

Jarenlang was ik trainer in de zorg met mijn bedrijf QuaZijn. Op 1 januari deed ik een naamswijziging. QuaZijn werd QuaFocus.

Ik ben gepensioneerd en het geven van trainingen/presentaties in het omgaan met personen met dementie is één van de activiteiten die ik vanuit mijn bedrijf wil doen. Het is mooi en fijn werk, omdat het bijdraagt aan een minder belastende en warmere sfeer in de vaak gespannen relatie tussen de persoon die lijdt aan dementie en diens mantelzorger. Het biedt de mogelijkheid van het kunnen aangaan van een andere verbinding dan voorheen, maar toch…er is verbinding.
Presentaties voor mantelzorgers zijn erg speciaal. Er is verdriet en rouw en toch…. je moet iets. En dat iets kan misschien draaglijker worden, bijvoorbeeld als je meer weet te accepteren en niet meer zo vecht tegen de werkelijkheid. Ga je voor je Gelijk of voor Geluk?  is het motto van een dergelijke bijeenkomst.

De presentatie is musisch, ofwel, ik maak gebruik van toepasselijke teksten / gedichten en muziek, een lied.

Dementie is een ernstige ziekte met grote gevolgen. Eén van de gevolgen is dat de gewone manier om met elkaar te leven verstoord wordt. Het wordt moeilijker elkaar te begrijpen, terwijl begrepen willen worden een wezenlijke behoefte is van ieder mens. Opeens word je mantelzorger van je eigen vader, moeder of partner. Een andere rol, een ongevraagde opdracht. De persoon die aan dementie lijdt verliest het overzicht, raakt in veel dingen geheel de weg kwijt, doet vaak alle moeite de regie over het eigen leven te behouden maar ervaart dat dat niet goed meer lukt. Mensen kunnen daar heel verschillend op reageren. De één vecht, de ander trekt zich terug en vermijdt moeilijke situaties. Vaak is men niet aanspreekbaar op het gedrag, niet te ‘ corrigeren ’. Wat te doen om overzicht te bevorderen, te behouden? En vooral: wat te doen om het in de omgang leefbaar te houden?

Ik verzorg een presentatie over het omgaan met mensen die lijden aan dementie, waarbij het accent ligt op begrijpen wat er in de innerlijke wereld van de dementerende persoon gaande is en hoe daar op in te spelen. Bij dat laatste gaat het vooral om het streven de eigenwaarde te behouden, het zelfvertrouwen te versterken. Minder kissebissen over de feiten, meer aansluiten op wat gevoelsmatig beleefd wordt. Het is een poging om zo lang mogelijk in contact te blijven met elkaar in de wetenschap dat het vertrouwde contact eens zal wegvallen. Een heldere presentatie, leerzaam, helend en een steun in de rug.

De presentatie is in eerste instantie bedoeld voor mantelzorgers en professionals die vooral met personen met dementie in de thuissituatie te maken krijgen, maar ook voor hen in zorginstellingen hulp en zorg verlenen. Het bijwonen van deze presentatie is een mooie manier om met deze manier van kontakt maken in aanraking te komen.

De organisatie gebeurt veelal op initiatief van zorginstellingen en/of Alzheimercafe’s

Bij de presentatie wordt u documentatie aangereikt.