Omdat het gaat om wie je bent

Supervisie

Als u werkzaam bent binnen een agogisch beroep als professioneel begeleider van mensen, dan heeft u behoefte aan professionele ondersteuning, aan reflecteren op uw handelen. Dan blijft u fris en op scherp. Supervisie is dan een prachtinstrument.

Supervisie is een vorm van begeleid leren van werkervaringen, waarbij het er om gaat dat de supervisant, onder begeleiding van de supervisor, door terug te kijken (reflecteren) op het eigen handelen zich van de motieven van dat handelen bewust wordt. Door zicht te krijgen hoe het bij hem /haar werkt is hij /zij in staat tot het verwerven van (nieuwe) vaardigheden, waardoor optimaler functioneren mogelijk wordt. Zie de supervisor niet als iemand die uw vak beter beheerst, maar als iemand die weet hoe u zich het beste in uw vak kunt leren ontwikkelen.

Supervisorenprofiel en verdere inhoudelijke informatie: klik hier