Omdat het gaat om wie je bent

Ron Overtoom

Mijn naam is Ron Overtoom.
Dit is mijn site voor mijn professionele rol als supervisor en trainer in de zorg. 
Om een goed beeld van mijzelf en mijn werk te geven, wil ik eerst iets vermelden over mijn werkzame leven voor het moment waarop ik ging pensioneren en mij aan schilderen en het maken van beelden kon gaan wijden.

Ik ben opgegroeid in Haarlem-Noord en had een redelijk onbezorgde jeugd. Ik werd verpleegkundige A/B, leraar verpleegkunde, opleidingscoördinator,  en begon in 1999 als zelfstandig trainer in de zorg met mijn eenmansbedrijf QuaZijn.
QuaZijn refereert aan het gegeven dat je als hulpverlener zelf instrument bent in kontakt met de ander.

De trainingen waren vooral gericht op belevingsgerichte communicatie tussen client en hulpverlener, waarbij het vooral mijn passie was door toegepaste communicatievaardigheden een brug te slaan tussen personen lijdende aan dementie en hun professionele verzorgers, mantelzorgers en familie. Mijn drijfveer daarbij was, en is, dat ik veel waarde hecht aan het goed tot z’n  recht komen van wie je bent en vooral goed te worden begrepen worden door de ander. Bij personen met dementie is het van vitaal belang dat zij in hun leefwereld goed begrepen worden. Dat vraagt veel schakelen van de  ‘gezonde’.
Ik gaf lezingen: Ga je voor je Gelijk of voor Geluk? en ben bereid dat nog weer te doen.
Ik deed ook veel aan de bevordering van goede communicatie binnen teams.

Ik ben gepensioneerd (2017) en wel nog actief als supervisor voor opleiders van Verpleegkundig Specialisten in de GGZ.

Verder was en is muziek in mijn leven belangrijk. Ik speel piano en gitaar en musiceer veel met mijn vriendin die prachtig dwarsfluit speelt en erg mooi kan zingen.

Ik verhuisde in 2017 naar Lemmer en wijd me sindsdien vooral aan het kunstenaarschap.
Bent u daarin geïnteresseerd dan bezoekt u de site www.ron-art.nl

Ik ben vader van drie stoere, eveneens muzikale, volwassen zoons. Zij wonen in Zeeland en zijn op hun manier heerlijk creatief.   

 

 

 

Van mijn presentatie in mijn beroepsmatige contexten wordt gezegd dat ik ieders taal kan spreken. Men geeft mij terug dat ik betrouwbaar, inspirerend, enthousiasmerend, respectvol en duidelijk ben. Ik ga op een lerende en milde wijze de confrontatie aan. Ik beschik over een ruim inlevingsvermogen, ben helder en analytisch, maak op relevante wijze gebruik van mijn kwaliteiten op het gebied van acteren.

Ik betrek ieder actief bij leersituaties, breng verdieping aan, leg de nadruk op ervaringsleren, waarbij zelfreflectie en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, de bewustwording van talenten en kwaliteiten, een belangrijke plaats inneemt. Ik probeer een sfeer te creëren waarbinnen ieder zich vrijelijk durft te bewegen en te uiten en zich gestimuleerd weet om met de materie aan de slag te gaan. Mijn kracht is mijn creatieve- en improvisatievermogen. Ik ben een alchemist. Ik moet ervoor waken dat ik met regelmaat de structuur bewaak. Ieder zijn aandachtspunt….

 

Opleidingen en trainingen

 • Verpleegkundige A/B
 • Docenten- en Lerarenopleiding Verpleegkunde
 • Supervisoren-opleiding VO Amsterdam
 • Validation-teacher
 • Focussing inclusief Masterclass bij Rene Maas
 • NLP-practitioner 

Werkervaring

 • Verpleegkundige 
 • Praktijkopleider
 • Leraar Verpleegkunde 
 • Opleider / Staffunctionaris Kwaliteitszorg in Verpleeghuis
 • Zelfstandig ondernemer, Buro QuaZijn (1997-2019)
 • Docent Intervisie / Zelfreflectie, opleiding GGZ Verpleegkundig Specialist Utrecht (2000 – 2019)
 • Supervisor (QuaFocus 2017 – …. )

In 2019 deed ik een interview  met  ……  (komt nog) voor een uitgave over de ontstaansgeschiedenis van de Opleiding. Het werd niet gebruikt. Ik voeg het hier toe omdat het weergeeft hoe ik mijn bijdrage aan de opleiding, de ontwikkeling van studenten en opleiders, zie.
Het verhaalt ook de personen die mij hebben geïnspireerd en aangevoerd dit werk op deze manier te doen. Ik ben hen dankbaar, het waren mijn belangrijkste wegwijzers.

De link naar het interview.

Het interview vermeldt dat ik zou gaan stoppen met werken. Zo is het niet gelopen ;). Ik werk nog, het is nog steeds fijn om te doen.

Ik geef toe dat ik op deze site soms materiaal plaats dat voor mij een wat nostalgische waarde  heeft, ook al omdat ik het plezierig vindt om mezelf daarin wat te laten kennen.  Dat sta ik mijzelf dan maar toe. 😉