Omdat het gaat om wie je bent

Focusing de training

Na zelf diverse cursussen Focusing te hebben doorlopen bij René Maas in Hilversum, vind ik dat het stoppen met mijn werkzaamheden met QuaZijn-trainingen en mijn verhuizing naar Friesland, een goede gelegenheid is om de nodige kennis, ervaring en inhoud met belanghebbenden te delen en Focusing toegankelijk te maken voor die mensen die er behoefte aan en belangstelling voor hebben en er praktische ervaring mee te willen opdoen.

Focusing is aanvankelijk ontwikkeld door Eugene Gendlin, een leerling van Carl Rogers, de grondlegger van Client-Centered therapy, midden vorige eeuw. Dat dat al een tijdje geleden is wil niet zeggen dat het ‘ouwe koek’ is. Zeker in deze tijd waar het voornamelijk draait om snelheid en vooral ‘gewoon maar’ doorgaan, is het van belang om stil te staan bij iets wat haast geluidloos in ons aanwezig is maar er wel toe doet. Er is niets zweverigs aan.
Mensen die ervaring hebben opgedaan met Mindfullness weten daar al meer van.
Focusing gaat om een nog wezenlijker laag in ons, waar vaak onvermoede verlangens en behoeften, beide ook vaak onvervuld, hun werk doen.

René Maas heeft zo zijn eigen inzichten en doorleefde ervaringen toegevoegd. En zo voeg ik op mijn beurt ook weer iets toe, aan inhoud en werkvormen.
Vanuit ervaringsdeskundigheid kan er gevarieerd met Focusing gewerkt worden. Ieder vindt dan ook vaak zijn of haar eigen invalshoek en kapstok.

Het is een plezierige manier om te leren luisteren naar en te leren vertrouwen op je lichaams’ wijsheid. Het zijn vaak niet de grote verschijnselen en signalen die er toe doen. Daaronder is het juist het subtiele, waar we misschien nog geen kennis mee gemaakt hebben, nog geen woorden voor gevonden hebben, maar wat er wel is en ook van invloed op ons is. Om dat te vinden en mogelijk onder woorden te brengen, waardoor we er zicht en vat op krijgen zo dat het -indien nodig- tot heling komt in ons, daar gaat het bij Focusing om.

Een cursus geef ik als er een aantal mensen zijn die dit willen leren. Zo vanaf 4, maximaal 6 personen.

Als materiaal gebruik ik o.a. een boekje van Ann Weiser Cornell : De kracht van Focussen, vijfde druk. Ook als u dat wilt hebben om te bestuderen, zonder cursus, kunt u dat voor een bescheiden prijs bij me aanschaffen. Ik heb meerdere exemplaren. Mailt u me.

Folder Cursus Focussen voor Professionele Hulpverleners, zoals Verpleegkundig Specialisten, is in de maak.