Omdat het gaat om wie je bent

Alles is Materiaal, support voor S.O.S.


Vanaf nu dient alles wat er gebeurt tussen Supervisor en Supervisant te worden opgemerkt en aangemerkt als mogelijk materiaal om bij supervisie te betrekken. Of het ‘op de agenda’ moet en wanneer is aan de ‘spelers’. 

Op dit deel van de site vind je materiaal dat, en instrumenten die, je – supervisor en supervisant- kunt gebruiken ter ondersteuning van de supervisies.
Het zijn instrumenten ter Zelfreflectie.
Om tot Zelfreflectie te komen moet ergens het licht op gezet worden. Pas dan zie je alles helder, ook datgene dat zich op de vindplaats in het duister bevindt, terwijl het wel invloed heeft.
Daartoe dienen deze instrumenten.
Mocht je vragen hebben waarop je hier geen antwoord vindt, laat me dat dan weten, dan kan ik zien wat ik voor je kan doen.

 

Klik op de link:

 1.  Algemeen over Supervisie
 2.  Integratie Driehoeken
 3. Vragen vanuit de zes polen van de Driehoeken     
 4.  Leerstijlen en leren volgens Kolb
 5.  Leerstijltest volgens Kolb
 6.  Willen en Kunnen
 7.  Over het stellen van vragen
 8.  Spelletjes in Supervisie volgens Kadushin
 9.  Het Jerommeke-effect
 10.  Artikel over Groepssupervisie
 11.  Algemene informatie over Kernkwaliteiten
 12.  Kernkwaliteiten en Valkuilen, een overzicht
 13.  Geleide Fantasie (Vaartuig) om kwaliteiten op te sporen
 14. De Logische niveaus uit NLP.
 15. Rapport maken, voorkeurszintuigen en oogpatronen uit NLP
 16. De Bloem-oefening
 17. Deugden
 18. Vandaag-kaarten gebruiken
 19. GROK-Behoeften-kaarten gebruiken
 20. GROK- Gevoelenskaarten gebruiken
 21. Helpende Relatie, volgens Carl Rogers
 22. Richtlijnen bij Groepssupervisie Online in corona-tijd
 23. Inspiratie-tekst R.M.Rilke en S.Gawain
 24. Inspiratie-tekst Delf mijn gezicht op van Huub Oosterhuis
 25. Inspiratie-tekst Vicieuze Cirkel
 26. Inspiratie-tekst Invictus Nelson Mandela
 27. Inspiratietekst Inaugurele rede Nelson Mandela
 28. Inspiratie-tekst Baltimore
 29. DEMO 1 Supervisorenprofiel
 30. DEMO 2 Supervisorenprofiel